Andrzej Wiktor (1931–2018) – Obituary

Beata M. Pokryszko, e-mail: beata.pokryszko@uwr.edu.pl

Museum of Natural History, Wrocław University, Sienkiewicza 21, 50-335 Wrocław, Poland

Ewa Stworzewicz, e-mail: stworzewicz@isez.pan.krakow.pl

Institute of Systematics and Evolution of Animals, Polish Academy of Sciences, Sławkowska 17, 31-016 Kraków, Poland

Andrzej Lesicki, e-mail: alesicki@amu.edu.pl

Department of Cell Biology, Faculty of Biology, Adam Mickiewicz University, Umultowska 89, ­61-614 Poznań, Poland
Abstract
Folia Malacologica (2019) 27: 3-6
First published on-line: 2019-03-19 00:00:00
https://doi.org/10.12657/folmal.027.008
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list