New records of Desmoulin’s whorl snail Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849) (Gastropoda: Eupulmonata: Vertiginidae) in north-western Poland

Anna Lipińska, e-mail: lipinska@iop.krakow.pl

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences, Mickiewicza 33, 31-120 Cracow, Poland
Abstract

Vertigo moulinsiana (Dupuy) is a small, endangered species of European land snail. It has been placed on the Red List of Threatened Species in Poland, the IUCN Red List of Threatened Species and is protected in the EU by the Habitats Directive. More than 90 localities of V. moulinsiana are known in Poland. Six new localities of the species have been found in the north-west of the country. The populations in the new localities are extremely abundant, and one of them was the most abundant of all the species’ populations covered by the GIOŚ Polish State Environmental Monitoring Programme. Also V. angustior Jeffreys was found in this area.

Key words
terrestrial snails; wetlands; endangered species; Habitats Directive
References

Głowaciński Z. (ed.) 2002. Czerwona Lista Zwierząt Ginących i Zagrożonych w Polsce. Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk, Kraków.
Killeen I. J. 2003. Ecology of Desmoulin’s Whorl Snail. Conserving Natura 2000 Rivers Ecology Series No. 6. English Nature, Peterborough.
Killeen I., Moorkens E., Seddon M. 2011. Vertigo moulinsiana (errata version published in 2018). The IUCN Red List of Threatened Species 2011: e.T22939A128409843. Downloaded on 10 January 2020.
Książkiewicz Z. 2008. The narrow-mouthed whorl snail Vertigo angustior (Pulmonata: Gastropoda: Vertiginidae) – distribution and habitat disturbance in northwestern Poland. Tentacle 16: 5–6.
Książkiewicz Z. 2009. New localities of Vertigo moulinsiana (Dupuy 1849) (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in northwestern Poland. Folia Malacologica 17: 219–222. https://doi.org/10.2478/v10125-009-0018-8
Lipińska A. M. 2010. Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana – rzadki gatunek ślimaka chroniony Dyrektywą Siedliskową. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 66: 482–490.
Lipińska A., Książkiewicz Z., Zając K., Barga-Więcławska J. A. 2012. Poczwarówka jajowata Vertigo moulinsiana. In: Makomaska-Juchiewicz M., Baran P. (ed.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część II. GIOŚ, Warszawa, pp. 463–481.
Pokryszko B. M. 2004. Vertigo moulinsiana (Dupuy, 1849). Poczwarówka jajowata. In: Głowaciński Z., Nowacki J. (eds). Polska Czerwona Księga Zwierząt. Bezkręgowce. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków, pp. 324–325.
Pokryszko B. M., Ruta R., Książkiewicz-Parulska Z. 2016. The first record of Vertigo geyeri Lindholm, 1925 (Gastropoda: Pulmonata: Vertiginidae) in North-Western Poland. Folia Malacologica 24: 63–68. https://doi.org/10.12657/folmal.024.009
Ruta R., Gruszka W., Rogala S., Żuk K. 2014. Walory przyrodnicze Borów Kujańskich. Przegląd Przyrodniczy 25: 3–75.
Solarz W. 1998. O źródłach i ujściach: co nowego w ekologii populacji. Wiadomości Ekologiczne 44: 181–194.
Tattersfield P., McInnes R. J. 2003. Hydrological requirements of Vertigo moulinsiana. English Nature Research Report No. 549. Northminster House, Peterborough.
Ustawa 2004. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody. Dz. U. 2004, Nr 92, poz. 880.
Wiktor A. 2004. Ślimaki lądowe Polski. Mantis, Olsztyn.

Folia Malacologica (2020) 28: 216-223
First published on-line: 2020-07-17 00:00:00
https://doi.org/10.12657/folmal.028.017
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list