Effectiveness of beer traps and molluscicides as means of gastropod control

Ewa Dankowska, e-mail: slimak@wodkan.pl

Department of Plant Protection Methods, Poznań University of Life Sciences, Zgorzelecka 4, 60-198 Poznań, Poland
Abstract

Effectiveness of several kinds of beer and molluscicides in gastropod control was tested in a 15-week experiment in an allotment garden, using plants of Callistephus chinensis. Among the total of 462 gastropods trapped during the observation period, 98.1% were slugs; the greatest number of gastropods was trapped in July, in the first week of the experiment. The most effective baits were beer Żubr (25.5% of all trapped gastropods), Mesurol SK 04 GB (14.5%) and beer Żywiec Porter (13.2%). The degree of plant damage dependend negatively on the number of trappedgastropods, suggesting a possibility of slug control in allotments by means of various kinds of baits.

Key words
pest control; gastropods; beer traps; molluscicides
References

Dankowska E. 2006. Wykorzystanie naparów roślinnych w ograniczaniu żerowania pomrowika małego (Deroceras laeve Müll.). Rocz. AR Pozn. 379. Ogrodn. 40: 3–7.

Dankowska E. 2009. Effectivity of selected non-molluscicide chemicals against the slug Deroceras laeve (O.F. Müller, 1774) (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae). Folia Malacol. 17: 215–217.

Dankowska E., Kłosek I. 2008. Plant extracts, infusions and decoctions as factors limiting feeding activity of Deroceras laeve (O. F. Müller,1774) (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae). Folia Malacol. 16: 35–3.

Kozłowski J. 2003. Stan badań nad metodami zwalczania szkodliwych ślimaków. Post. Nauk. Roln. 5: 25–42.

Püntener W. 1981. Podręcznik doświadczalnictwa polowego w ochronie roślin. Wyd. Instytut Ochrony Roślin Poznań, ss. 243.

Folia Malacologica (2011) 19: 273-275
First published on-line: 2011-12-11 00:00:00
10.2478/v10125-011-0012-9
Full text (.PDF) BibTeX Mendeley Back to list